Klinische psychologie

Taal
Dutch
Type
Hardback
5+ Items Op voorraad
Levertijd 1-2 dagen
€ 74,95
Het doel van dit boek is een overzicht te bieden van het brede vakgebied van de klinische psychologie. Deze subdiscipline van de psychologie houdt zich vooral bezig met de verschillende vormen van afwijkend of 'abnormaal' gedrag.
Het boek bestaat uit vier delen.
In deel 1 worden enkele algemene achtergronden geschetst. Een belangrijke vraag die daarbij aan de orde komt, is waar de grenzen liggen tussen 'normaal' en 'abnormaal' gedrag.
Deel 2 staat in het teken van de verschillende theoretische refrentiekaders van waaruit klinisch psychologen werken. Toegelicht worden achtereenvolgens biologische benaderingen van psychopathologie, leertheoretische modellen, cognitieve theorie psychoanalytische theorie humanistische theorie en systeemgeori eerde benaderingen.
Deel 3 gaat over classificatie en diagnostiek. In het eerste hoofdstuk van dit deel komen algemene aspecten van classificatie aan de orde en worden twee invloedrijke classificatiesystemen beschreven: DSM-IV-TR (de tekstrevisie van de vierde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en ICD-10 (de tiende editie van de International Classification of Diseases). Het hoofdstuk klinische diagnostiek gaat over de mogelijkheden en beperkingen van klinisch diagnostisch onderzoek. Verschillende diagnostische methoden en instrumenten passeren de revue, zoals het klinisch interview, gedragsobservatie, en neuropsychologische tests.
In deel 4, getiteld Psychopathologie, worden de diverse psychische stoornissen uitgebreid beschreven. In grote lijnen wordt daarbij de indeling van DSM-IV-TR gevolgd. leder hoofdstuk begint met enkele gevalsbeschrijvingen. Daarna volgt een beschrijving van het klinisch beeld van de stoornissen, een overzicht van epidemiologische gegevens en een toelichting van theorie over het ontstaan en stand blijven van de desbetreffende stoornissen. Ten slotte wordt heel kort ingegaan op mogelijke behandelingen en hun effectiviteit.
Meer informatie
Subtitletheorien enpsychopathologie
ISBN9789001846244
TypeHardback
TaalDutch
Pagina's1144