PACH Opleiding

PACH Opleiding

De homeopathie Stichting bevordert de homeopathie; onder meer door het verzorgen van nascholingen, en het aanbieden van de opleiding tot homeopaat voor artsen.

Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op geleide van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.

 

Post Academisch Curriculum Homeopathie 

Via de PACH opleiding worden artsen in drie jaar opgeleid tot arts voor homeopathie. 

In het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en acute mictie-klachten.

Het tweede (en derde) jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd.

In elk studiejaar wordt u uitgenodigd voor deelname in een studiegroep, in het tweede en derde jaar wordt ook een stage gepland.

1 Item

Aflopend sorteren
per pagina