Algemene Voorwaarden

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten.

Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Merlijn Boekhandel.

De levering van de producten van Merlijn Boekhandel vindt na betaling zo snel mogelijk plaats doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt (bijvoorbeeld bij herdrukken), dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Merlijn Boekhandel.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Alle emailadressen kunnen worden gebruikt voor mededelingen van Merlijn Boekhandel.
De wet Kopen op afstand is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

De koper is verantwoordelijk voor het eventueel retour sturen van de producten. Mocht er al schade zijn bij ontvangst dan dient dit vermeld te worden vóór de eventuele retour zending.