Homeopathie voor heel de mens

Taal
Dutch
Type
Paperback
5 Items Op voorraad
Levertijd 24 uur
€ 16,50

De opvattingen over geneeskunde zijn de laatste tijd snel aan het veranderen. Men krijgt meer oog voor alternatieve geneeswijzen en oude theorieen worden opnieuw op hun waarde getoetst. Ook de homeopathische geneeswijze komt meer en meer in de belangstelling. De homeopathie gaat ervan uit dat niet een enkel symptoom voldoende aanwijzing vormt om precies te weten welk geneesmiddel moet worden gebruikt, maar dat de gehele persoon in al zijn of haar aspecten onderzocht dient te worden. lndividuele gesteldheid, reacties op warmte en kou, gevoeligheid voor weersomstandigheden en voedsel, slaap- en werkpatronen, leeftijd en omgeving zijn alle medebepalend voor de keuze van een geneesmiddel. De basis van de homeopathie is: het medicijn dat met het meeste succes wordt gebruikt voor een bepaalde ziekte is dat medicijn dat dezelfde symptoom teweeg brengt bij iemand die zich goed voelt.


In "Homeopathie voor heel de mens" schetst Dr. Margery Blackie in het eerste hoofdstuk in grote lijnen de principes en doelstellingen van de homeopathie. Daarna vertelt zij over de Duitse Dr. S amuel Hahnemann en zijn tijdgenoten, die in de vorige eeuw baanbrekend werk verrichtten. De volgende hoofdstukken handelen alle over de homeopathie in de praktijk: de verschillendegeneeswijzen, van jong tot oud, keel-, neus- en oorziekten, homeopathie op de boerderij, preventieve geneeskunde, 'het homeopathische boeket', met beschrijvingen en afbeeldingen van planten en bloemen, die geneesmiddelen opleveren.


Dr. Blackie's boek is een weloverwogen pleidooi voor de homeopathische geneeskunde, met talrijke tekenende voorbeelden uit haar praktijk en die van anderen.


Dr. Margery G. Blackie werd in 1969 benoemd tot arts van Koningin Elisabeth. Sinds 1965 was zij deken van de Homeopathische Faculteit en sinds 1966 Honourary Consulting Physician van het Koninklijke Homeopathisch Ziekenhuis te londen. Haar familie heeft een traditie in de geneeskunde: een van de invloedrijkste homeopathische artsen van de vorige eeuw was haar oom Dr. Compton-Burnet.

Meer informatie
SubtitleLijfarts van Hare Majesteit Koningin Elisabeth II van Groot Brittannië
ISBN99331000081
AuteurMargery Grace Blackie
TypePaperback
TaalDutch