Winkelwagen - € 0,00 (0 items)

Recent toegevoegd

U hebt niets in uw winkelwagen.

Privacy Policy

Privacy Beleid
Dit privacybeleid geeft je inzicht in de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we deze gegevens verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is Merlijn Boekhandel.

Website: www.merlijnboekhandel.nl
Inschrijfnummer KvK: 342 379 42
Adres: Lange Herenstraat 34z, 2011 LJ Haarlem
BTW-nummer: NL185864314B01

1. Verwerkingsdoeleinden
We verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
Beheren van jouw account;
Beoordelen, verwerken en afronden van bestellingen, retouren en klachten;
Onze eigen marketingdoelen.
Beheren van onze aanspraken in het geval dat Merlijn Boekhandel geen betaling ontvangt ondanks diverse waarschuwingen;
Voldoen aan wettelijke verplichtingen / afdwingen van rechten en aanspraken;
Het maken van analyses waaronder voor statistische doeleinden.


2. Welke gegevens verwerken we?
Merlijn Boekhandel verwerkt de volgende gegevens in haar klantenbestand:
(Van deze gegevens worden ook historische gegevens bewaard voor zover wettelijk toegestaan)
Gegevens over wie je bent
We verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, emailadres, telefoonnummer, wachtwoord en klantnummer.
Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Nieuwsbrieven worden per e-mail en alleen na aanmelding verstuurd. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om je af te melden. Je telefoonnummer zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en we verstrekken geen adresgegevens aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden via print. Merlijn Boekhandel kan aan haar verstrekte adresgegevens gebruiken voor het toezenden van reclamemateriaal van Merlijn Boekhandel
Bestelgegevens
Alle gegevens die van belang zijn om jouw bestelling te kunnen verwerken, worden verwerkt waaronder de gegevens van bestellingen, retouren, annuleringen, kortingen, (afwijkende) leveradressen, bestelkanalen en gekozen betaalmethoden.
Boekingen en betalingen
Op je account verwerken we de leveringen, betalingen, correcties, betalingsregelingen, betaalachterstanden en overige boekingen.
Correspondentie en contactgeschiedenis
Alle gevoerde correspondentie (via post, email, telefoon of social media) wordt verwerkt en opgeslagen. Denk hierbij aan bevestigingen van bestellingen of retouren en aan betalingen, facturen, betaalverzoeken, rekeningoverzichten en afhandeling van klachten. Daarnaast wordt opgeslagen of je toestemming hebt gegeven voor overige diensten zoals onze nieuwsbrief.
Gebruik van onze website
We houden bij welke artikelen in je winkelmandje zijn geplaatst, welke pagina’s bezocht zijn, het apparaat waarmee je onze site bezoekt, je IP-adres, je cookie-instellingen en de cookies zelf.
Inzien en aanpassing van gegevens
Via je account bij Merlijn Boekhandel kun je jouw gegevens inzien en waar nodig aanpassen.


3. Beveiliging van jouw gegevens
Merlijn Boekhandel maakt gebruik van beveiligde verbindingen op al haar webpagina’s en wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. Als we jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. We nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. We garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


4. Transport van persoonsgegevens
We ontkomen er niet aan om jouw persoonsgegevens met derde(n) te delen. We leggen hieronder uit waarom.
Logistieke partners
Bij het verwerken van jouw bestelling(en) worden persoonsgegevens verstrekt aan de volgende logistieke partners:
MyParcel; Siriusdreef 66-68, 2132 WT Hoofddorp
PostNL, Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag;
DPD, Cacaoweg 20-50, 1047 BM AMSTERDAM
CB, Erasmusweg 10, 4104 AK Culenborg

Zonder het verstrekken van gegevens aan deze partners kunnen de bestelde artikelen niet op jouw adres of het door jouw gekozen alternatief afleveradres bezorgd worden en/of worden opgehaald. De bovenvermelde logistieke partners kunnen gebruik maken van derden voor de bezorging van jouw pakket waarbij zij ervoor zorgen dat deze derden dezelfde waarborgen bieden met betrekking tot jouw privacy. In uitzonderlijke gevallen kan een artikel rechtstreeks vanuit de leverancier bij jou worden bezorgd zonder tussenkomst van bovenvermelde partners. Bij het ophalen van een pakket bij een PostNL Punt wordt een legitimatiebewijs gevraagd.
Boekhouding:
Merlijn Boekhandel maakt gebruik van een boekhoud pakket bij Exact, Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft. NAW gegevens als het factuur bedrag worden hier in verwerkt en gedeeld.

Klantcontacten
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is een goede klantenservice van groot belang en heeft onze klantenservice toegang nodig tot jouw gegevens.
Postbezorging
Merlijn Boekhandel maakt gebruik van de volgende derden voor haar postbezorging:
PostNL, Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag;
Zonder het verstrekken van gegevens aan deze partners kunnen wij geen brieven, rekeningoverzichten of reclame-uitingen per post aan jou versturen.
Opvolging van betaalachterstanden
Er kunnen diverse oorzaken zijn voor een betaalachterstand en Merlijn Boekhandel probeert zoveel mogelijk met de klant tot een oplossing te komen. Indien er sprake is van voortdurende niet-betaling behoudt Merlijn Boekhandel zich het recht voor om het dossier over te dragen dan wel te cederen aan een incassobureau.
Overige partijen
Op basis van wettelijke verplichtingen kan Merlijn Boekhandel gegevens verstrekken aan de overheid, politie, justitie en andere publiekrechtelijke organen of overige partijen. In het geval van (vermoedelijke) fraude behoudt Merlijn Boekhandel zich het recht voor om aangifte te doen bij de politie onder vermelding van de daarvoor benodigde persoonsgegevens of een extern onderzoek door een recherchebureau te laten uitvoeren. In het kader van een gerechtelijke procedure mogen we gegevens verstrekken aan de betrokken partijen waaronder advocaten, rechtsbijstand, deurwaarders, ingeschakelde deskundigen en rechtbank.
Daarnaast kan Merlijn Boekhandel gegevens aan derde(n) verstrekken voor een analyse van haar (interne) processen en/of klantenportefeuille voor een verbetering van haar dienstverlening of het (laten) uitvoeren van een enquête/klanttevredenheidsonderzoek.
Let op: voor alle gegevensverwerkingen door derde(n) heeft Merlijn Boekhandel met de desbetreffende derde(n) een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de geldende (privacy-)wetgeving.


5. Bewaartermijn
We slaan persoonsgegevens op voor de duur van de actieve klantrelatie en/of in het geval van een andere zakelijke relatie met Merlijn Boekhandel (bijv. een nieuwsbrief-permissie). In het geval van verwijdering van jouw account en/of het beëindigen van de zakelijke relatie op enigerlei wijze, worden jouw persoonsgegevens geblokkeerd en permanent verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten die op Merlijn Boekhandel rusten. Behouden we persoonsgegevens dan worden deze enkel gebruikt om te voldoen aan wettelijke regels/eisen en/of om onze eigen rechten en aanspraken af te (kunnen) dwingen en/of voor statistische doeleinden. We bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


6. Informatie over jouw rechten
Als je jouw rechten onder de huidige (privacy-)wetgeving wil uitoefenen, verzoeken we je om dit aan ons kenbaar te maken via onderstaande contactgegevens. Vermeld hierbij de reden van je verzoek en je klantnummer (indien van toepassing).
Recht op inzage
Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerkt hebben en aan welke derde(n) gegevens zijn verstrekt.
Recht op verwijdering en rectificatie
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Indien er sprake is van onjuiste gegevens, zullen deze worden aangepast zodra we jouw melding hierover ontvangen. Als aan de wettelijke voorschriften is voldaan zullen persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt of indien persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
Persoonsgegevens zijn uitgesloten van verwijdering indien deze gebruikt worden om te voldoen aan onze taken (bijv. in het geval van contractuele verplichtingen), ten behoeve van het uitoefenen van onze rechten en aanspraken en indien we verplicht zijn gegevens te bewaren op basis van een wettelijke bewaarplicht.
Recht op beperking
Indien aan de wettelijke voorschriften is voldaan, kun je verzoeken dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit betekent dat de (verdere) verwerking van bepaalde gegevens gestaakt wordt.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, op enig moment, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen de verwerking vervolgens staken tenzij we – in overeenstemming met de wettelijke voorschriften – zwaarwegende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking welke zwaarder wegen dan jouw belangen.
We merken hierbij op dat bij een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, deze persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het verwerken van dit bezwaar en het niet langer versturen van reclamemateriaal. Het bezwaar heeft geen effect op de verwerking van persoonsgegevens op basis van één van de overige verwerkingsdoeleinden.
Recht om een klacht in te dienen
De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland als toezichthouder aangewezen en je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als je vindt dat jouw rechten geschonden zijn.


7. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en bij een volgend bezoek wordt deze informatie herkend/opgehaald. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen we er bijvoorbeeld voor dat:
Je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals je verlanglijstje of je winkelmandje;
We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je onze website bezoekt;
We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.
Via onze webwinkel worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Door middel van het plaatsen van cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je op onze website.


8. Contact
Als je wil reageren op ons privacybeleid of je rechten wil uitoefenen, kun je contact opnemen via één van de onderstaande methoden:
Via email: info@merlijnboekhandel.nl
Telefonisch: 023 55 11 991
Via de post: Merlijn Boekhandel, Lange Herenstraat 34z, 2011 LJ Haarlem


9. Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Merlijn Boekhandel zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie, elke overeenkomst en alle correspondentie. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden.