Winkelwagen - € 0,00 (0 items)

Privacy Policy

Wij maken u erop attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Merlijn Boekhandel.

Wij zullen niet met u in contact treden, indien u ons laat weten daar bezwaar tegen te hebben. U kunt ons verzoeken om inzage in uw gegevens of om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren.

Uw toezending van gegevens en de opslag daarvan is beveiligd volgens de huidige gebruikelijke technieken.

Uw gegevens zullen nimmer in handen van derden worden gesteld of worden doorverkocht en zijn uitsluitend ter beschikking van Merlijn Boekhandel.

Zolang iemand of een bedrijf partner is, wordt hij/zij altijd op de hoogte gehouden.